Studio ZienergiekDriehoeksbegeleiding

Soms lopen spanningen in een driehoek zo hoog op dat hulp van een tijdelijke derde noodzakelijk is. Driehoeksbegeleiding is erop gericht om driehoeken die onder spanning staan te ondersteunen. Deze begeleidingsvorm is afhankelijk van de situatie van de driehoek en daardoor altijd maatwerk. De vorm en de duur van de tijdelijke ondersteuning varieert.

De stappen die in elk begeleidingstraject gezet worden zijn:

  • Individuele kennismakingsgesprekken met ouders/familie en met de betrokken professionals
    Naar aanleiding van deze gesprekken wordt het vervolgtraject vastgesteld.
  • Teambijeenkomst(en) waarin professionals met behulp van Driehoekskunde op een andere manier leren kijken naar de situatie binnen de driehoek. Er wordt ingezoomd op de eigen werkwijze; wat kan anders, wat kan verbetert worden? De professionals passen met de nieuwe inzichten de manier van handelen aan.
  • Gezamenlijke bijeenkomst(en) met ouders/familie en de betrokken professionals begeleid door de driehoeksbegeleider, waarin gezamenlijke samenwerkingsafspraken worden gemaakt.