Studio ZienergiekPresentatie of inspiratiesessie

Een presentatie of inspiratiesessie is vaak de eerste kennismaking met Driehoekskunde. Tijdens de bijeenkomst wordt stil gestaan bij de theorie van Driehoekskunde welke wordt afgewisseld met, zelf ingebrachte, herkenbare voorbeelden uit de praktijk. De aanwezigen worden uitgenodigd om actief mee te doen.

Deze bijeenkomsten lenen zich o.a. voor de volgende doeleinden:

  • een studiedag,
  • een ouderbijeenkomst,
  • een themabijeenkomst/ symposium,
  • de start van een nieuwe locatie.